• Kastamonu İli Abana İlçesinde Muhtelif Adalarda 18. Madde Uygulaması (Abana Belediyesi, 2014-2019)

 • Kastamonu İli Hanönü İlçesinde Muhtelif Adalarda 18. Madde Uygulaması (Araç Belediyesi, 2014-2019)

 • Kastamonu İli Araç İlçesinde Muhtelif Adalarda 18. Madde Uygulaması (Araç Belediyesi, 2019)

 • Kastamonu İli Araç İlçesi Bahçecik Köyü Afet Konutları Hâlihazır Harita Ve Ortofoto Üretimi (Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2019)

 • Zonguldak İli Çaycuma Ve Ereğli İlçeleri 37000 Parsel (76057 Ha) Kadastro Yenilemesi  (TKGM, 2018-2019)

 • 330 Km Enerji Nakil Hattı Saha Etütlerinin Yapımı Ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (Başkent Elektrik Dağıtım, 2018-2019)

 • Maden Sahası Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri (Acacia Madencilik, 2011-2019)

 • Kastamonu İli Araç, Azdavay, İhsangazi, Cide Ve Şenpazar İlçelerine ait 42 birimde 2/B Kadastro Haritaları Yapımı (Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, 2018)

 • Kastamonu İli Muhtelif Taşkın Koruma Tesisleri Hâlihazır Harita Üretimi Ve GIS Projelerinin Hazırlanması (Nis Mühendislik, 2017)

 • Aldeğirmeni Barajı Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, 2017)

 • Kırık Barajı Hâlihazır Harita Üretimi Ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, 2017)

 • Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hâlihazır Harita Üretimi (Kastamonu Üniversitesi, 2017)

 • Kastamonu İli Taşköprü İlçesine ait 42 birimde 2/B Kadastro Haritaları Yapımı (Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, 2017)

 • 600 Ha Halihazır Harita Üretimi Ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (Ceykar Elektrik Üretim A.Ş., 2017)

 • Karabük İli Sınırları Dâhilinde Muhtelif Taşkın Koruma Tesisleri Hâlihazır Harita Üretimi (DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, 2016)

 • Kastamonu Havaalanı Deformasyon Ölçümü  (Akademi Jeoloji Jeoteknik İnşaat Ltd. Şti., 2016)

 • Kadastro İli Araç, Daday, Devrekani, Seydileri, Tosya Ve Taşköprü İlçeleri (29368 Ha) Sayısal Kadastral Harita Yapımı (Orman Kadastrosu) (TKGM, 2016)

 • Manisa İli Merkez İlçesi (31958 Ha) Sayısal Kadastral Harita Yapımı (Orman Kadastrosu) (TKGM, 2015)

 • Obrucak Barajı Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, 2014)

 • Araç-Karabük Devlet Karayolu Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması  (Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, 2014)

 • Kastamonu İli Araç İlçesi İğdir Köyü İmar Planına Esas Hâlihazır Harita Üretimi (Kastamonu İl Özel İdaresi, 2013)

 • Aydın İli Karacasu İlçesi 21595 Parsel (12047 Ha) Kadastro Yenilemesi  (TKGM, 2013)

 • Balıkesir İli Ayvalık İlçesi 13447 Parsel (11274 Ha) Kadastro Yenilemesi (TKGM, 2012)

 • Komor Adaları Hâlihazır Ve Batimetrik Harita Üretimi  (Denar Deniz Araştırmaları A.Ş., 2011)

 • Zonguldak-Filyos Limanı Hâlihazır Ve Batimetrik Harita Üretimi  (Niras Filyos Part Consultant, 2009)

 • Kastamonu İli Cide İlçesi 20749 Parsel (26888 Ha) Sayısal Kadastral Harita Yapımı (TKGM, 2007)

 • Kastamonu İli Daday Ve Araç İlçelerinde 22262 Parsel Sayısal Kadastral Harita Yapımı (TKGM, 2006)

 • Bitlis İli Hizan İlçesi (11575 Parsel, 33994 Ha) Sayısal Kadastral Harita Yapımı (TKGM, 2005)