Hakkımızda

Hakkımızda

Biltek Harita kurucularının uzun yıllar edindiği tecrübelerle 1995 yılında kurulmuştur ve bu güne kadar yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü bütün projeleri başarı ile sonuçlandırmıştır.
Biltek Harita olarak;
Kamu kurumlarına, belediyelere…

Projelerimiz

Projelerimiz

Kastamonu İli Abana İlçesinde Muhtelif Adalarda 18. Madde Uygulaması (Abana Belediyesi, 2014-2019)

Kastamonu İli Hanönü İlçesinde Muhtelif Adalarda 18. Madde Uygulaması (Araç Belediyesi, 2014-2019)

Kastamonu İli Araç İlçesinde Muhtelif Adalarda 18. Madde Uygulaması (Araç Belediyesi, 2019)

Kastamonu İli Araç İlçesi Bahçecik Köyü Afet Konutları Hâlihazır Harita Ve Ortofoto Üretimi (Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2019)

Zonguldak İli Çaycuma Ve Ereğli İlçeleri 37000 Parsel (76057 Ha) Kadastro Yenilemesi (TKGM, 2018-2019)

330 Km Enerji Nakil Hattı Saha Etütlerinin Yapımı Ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (Başkent Elektrik Dağıtım, 2018-2019)

Maden Sahası Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri (Acacia Madencilik, 2011-2019)

Kastamonu İli Araç, Azdavay, İhsangazi, Cide Ve Şenpazar İlçelerine ait 42 birimde 2/B Kadastro Haritaları Yapımı (Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, 2018)

Kastamonu İli Muhtelif Taşkın Koruma Tesisleri Hâlihazır Harita Üretimi Ve GIS Projelerinin Hazırlanması (Nis Mühendislik, 2017)

Aldeğirmeni Barajı Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, 2017)

Kırık Barajı Hâlihazır Harita Üretimi Ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, 2017)

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hâlihazır Harita Üretimi (Kastamonu Üniversitesi, 2017)

Kastamonu İli Taşköprü İlçesine ait 42 birimde 2/B Kadastro Haritaları Yapımı (Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, 2017)

600 Ha Halihazır Harita Üretimi Ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (Ceykar Elektrik Üretim A.Ş., 2017)

Karabük İli Sınırları Dâhilinde Muhtelif Taşkın Koruma Tesisleri Hâlihazır Harita Üretimi (DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, 2016)

Kastamonu Havaalanı Deformasyon Ölçümü (Akademi Jeoloji Jeoteknik İnşaat Ltd. Şti., 2016)

Kadastro İli Araç, Daday, Devrekani, Seydileri, Tosya Ve Taşköprü İlçeleri (29368 Ha) Sayısal Kadastral Harita Yapımı (Orman Kadastrosu) (TKGM, 2016)

Manisa İli Merkez İlçesi (31958 Ha) Sayısal Kadastral Harita Yapımı (Orman Kadastrosu) (TKGM, 2015)

Obrucak Barajı Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, 2014)

Araç-Karabük Devlet Karayolu Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, 2014)

Kastamonu İli Araç İlçesi İğdir Köyü İmar Planına Esas Hâlihazır Harita Üretimi (Kastamonu İl Özel İdaresi, 2013)

Aydın İli Karacasu İlçesi 21595 Parsel (12047 Ha) Kadastro Yenilemesi (TKGM, 2013)

Balıkesir İli Ayvalık İlçesi 13447 Parsel (11274 Ha) Kadastro Yenilemesi (TKGM, 2012)

Komor Adaları Hâlihazır Ve Batimetrik Harita Üretimi (Denar Deniz Araştırmaları A.Ş., 2011)

Zonguldak-Filyos Limanı Hâlihazır Ve Batimetrik Harita Üretimi (Niras Filyos Part Consultant, 2009)

Kastamonu İli Cide İlçesi 20749 Parsel (26888 Ha) Sayısal Kadastral Harita Yapımı (TKGM, 2007)

Kastamonu İli Daday Ve Araç İlçelerinde 22262 Parsel Sayısal Kadastral Harita Yapımı (TKGM, 2006)

Bitlis İli Hizan İlçesi (11575 Parsel, 33994 Ha) Sayısal Kadastral Harita Yapımı (TKGM, 2005)